APLIKACE

Apliakce
Pro Carborundum Electrite a.s. člena skupiny TYROLIT:

Příprava projektové dokumentace a návrhy řešení pro modernizaci a úpravy strojů

Zajištění komponent

Zapojení rozvaděče, stroje a jeho oživení

Programování řídicího SW pro PLC Siemens a Beckhoff

Tvroba vizualzice pomocí operátorských panelů Siemens

Zaškolení obsluhy, příprava manuálů

Programování CNC strojů


Realizace přesného odměřování pro lisy s využitím PLC, OP a lineárního absolutního odměřování

Modernizace řídicího systému pro 4 míchací zařízení Poggi

Programování řidicího SW (PLC Siemens a Beckhoff, OP Siemens) pro technologii "odsávání a silanizace" v míchárně

Programování řídicího SW pro "dávkování pryskyřice a stabilizátoru"

Programování řidicího SW (PLC Beckhoff) pro stroj na rovnání kovových vložek do flexi kotoučů

Zprovoznění automatického lisu

<<<