APLIKACE

Apliakce
Čistírna odpadních vod Bystřany (Teplice) - 2003-04
Aplikace programována pro SYMAR s.r.o. Praha

../Jpg/CovBys_F2

Naprogramován řídicí SW pro 5 PLC simatic S7-300, které ovládaly jednotlivé technologické části (celé ČOV) : hrubé předčištění, lapák písku, dešťová a usazovací nádrž, nitrifikace, regenerace, denitrifikace, provzdušňování, dosazovací nádrže, čerpání vratného kalu, odtok, chemické hospodářství, homogenizace, odvodnění. Pro ovládání technologie z místa a pro získávání potřebných dat byla pro každé PLC vytvořena vizualizace na textovém operátorském panelu Siemens OP7 . Dále byla vytvořena vizualizace na 2 PC pomocí programu Promotic , která umožňuje řídit technologii, zobrazovat aktuální hodnoty a stavy, archivovat potřebná data, vytvářet bilanční protokoly a atd..

PLC :

5* Simatic S7-300, typ 315-2DP

Operáorský panel :

5* Siemens OP7

Komunikace :

Profibus (optika) - propojení mezi 5 PLC a 2 počítači. Dále dvě PLC obsahovaly místní profibus pro ovládání FM dmychadel a čerpadel a dále pro ovládání zduchových klapek.

Vizualizace na PC :

SW Promotic komunikující s PLC pomocí OPC serveru

Ukázka vizualizace :

../Jpg/CovBys_V1 ../Jpg/CovBys_V2 ../Jpg/CovBys_V3

<<<