APLIKACE

Apliakce
Čistírna odpadních vod Lipno - 2004
Aplikace programována pro SYMAR s.r.o. Praha

../Jpg/CovLipno_F1 ../Jpg/CovLipno_F2
 

Naprogramován řídicí SW pro PLC direct, který ovládal celou technologii ČOV . Pro získaní informací o aktuálních hodnotách měření byl naprogramován operátorský panel. Dále byla vytvořena vizualizace na PC, která umožňuje řídit technologii, zobrazovat aktuální hodnoty a stavy, archivovat potřebná data, vytvářet bilanční protokoly, zasílat SMS a atd.. Nakonec byl nainstalován ISDN přenos pro možnost vizualizace ČOV ze vzdálených počítačů.
 

PLC :

Direct DL260

Operáorský panel :

Textový panel EZ220

Komunikace :

RS232 mezi PLC a PC

Vizualizace :

Na počítači pomocí programu ControlWeb

Ukázka vizualizace :

../Jpg/CovLipno_V1 ../Jpg/CovLipno_V2 ../Jpg/CovLipno_V3

<<<