APLIKACE

Apliakce
Čistírna odpadních vod Praha - 2005
Aplikace programována pro SIDAT s.r.o. Praha

Naprogramován řídicí SW pro PLC Siemens, který ovládal vzduchotechniku a ústřední topení na velínu ČOV. Pro nastavování parametrů byla vytvořena vizualizace pomocí textového operátorského panelu Siemens OP7

PLC :

Siemens S7-300

Vizualizace :

Textový panel Siemens OP7

<<<