APLIKACE

Apliakce
Stroj pro ztloukání palet - 2006
Aplikace programována pro SYMAR s.r.o. Praha a AIRHammer s.r.o.

../Jpg/Palet_1 ../Jpg/Palet_2
../Jpg/Palet_3 ../Jpg/Palet_4
 

Naprogramován řídicí SW pro PLC direct, který řídil stroj na výrobu palet. Program umožňoaval automatické sbíjení až 50 odlišných typů palet se 30 pozicemi hřebiků, učení pozic pro sbíjení, seřizování a nastavování parametrů. Pro ovládání stroje byla vytvořena vizualizace pro dotykový operátorksý panel EasyView.
Pro řízeni paletovače v podélníém směru byla použita čítací karta Direct H2-CTRIO, která posílala pulsy do servozesilovače. Ostatní ovládání bylo realizováno pomocí ventilů Festo.
 

PLC :

Direct DL260

Konfigurace :

3*16 DI, 2*16 DO, 1*H2-CTRIO

Operáorský panel :

EasyView

Ukázka vizualizace :

../Jpg/Palet_V1 ../Jpg/Palet_V2
../Jpg/Palet_V3 ../Jpg/Palet_V4

<<<