APLIKACE

Apliakce
Diplomová práce - Synchronizace servopohonů - 2004/05

../Jpg/Dipl_model ../Jpg/Dipl_pojezd
../Jpg/Dipl_rizeni

Práce se zabývala návrhem a realizací mechanického modelu se čtyřmi synchronními motory, na nichž je vidět jejich vzájemná součinnost a synchronizace. Ovládání každého motoru zajišťuje servozesilovač (ACOPOS), který je řízen programovatelným logickým automatem (Power Panel PP220) s využitím moderní komunikace v reálném čase Ethernet Powerlink. Vizualizace řízeného modelu je realizována pomocí dotykové obrazovky Power Panelu a webových stránek (vzdáleného přístupu přes internet).
Řízení modelu bylo realizováno třemi možnostmi: řídicími nc-akcemi, vačkovými profily a pomocí funkcí knihovny PLCopen.
Řídicí komponenty dodala firma B+R automatizace Brno.
 
video 1 - funkce žonglér video 2 - funkce přehazování
 

PLC :

Power Panel PP220 (s integrovanou dotykovou obrazovkou)

Konfigurace :

4* synchronní motor a servozesilovač

Kumunikace :

Ethernet Power Link mezi PLC a servozesilovači, Ethernet TCP/IP nebo RS232 mezi PLC a PC

Vizualizace :

Na PC webové stránky komunikující s PLC pomocí WebServeru nebo ovladání z dotykové obrazovky PLC
 

Struktura komunikace :

../Jpg/Dipl_komunikace

<<<