APLIKACE

Aktuálně zaměstnán v:

Carborundum Electrite a.s.

2006:

Driver (program STEP7) do PLC řady S7-300 pro systém Energis

Stroj na výrobu palet

2005:

Diplomová práce - synchronizace servopohonů

Čistírna odpadních vod Praha

2003-04:

Čistírna odpadních vod Lipno

Čistírna odpadních vod České Budějovice

Čistírna odpadních vod Teplice